f01.png

 

Fontos jogszabályi változás!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. Szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2012. szeptember 1. előtt születtek és még nem járnak óvodába.

A köznevelési törvény lehetőséget ad 2,5 éves gyermek felvételére is abban az esetben, ha minden három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Ezen gyermekek 2013. március 1 előtt születtek.

 

A beiratkozáshoz  szükséges dokumentumok:

• gyermek születési anyakönyvi kivonata

• taj kártya

• lakcímkártya

• oltási könyv

 

A beiratkozás előtt lehetőség van óvodánk megtekintésére. Ez egyénileg és előzetes telefonos egyeztetés alapján történik.

 

Érdeklődni:

+36 20 2068981