f01.png

Az intézmény rövid bemutatása

 

A Teddy's Club Óvoda 2006 szeptemberében nyitotta meg kapuit a gyerekek előtt. Óvodánkban három csoport működik 10-15 fővel és a 2011-2012-es tanévtől kezdődően óvoda előkészítő csoport is indult a bölcsődés korosztálynak.

Alapítványi óvodaként működésünket partnereink igényei és a fenntartói elvárások határozzák meg. Kiemelten fontos  feladatunknak  tartjuk a szülők korrekt tájékoztatását  minden kérdésben. Az óvoda városi beiskolázású, magánintézményként nem feltétlenül az óvoda körzetéből járnak hozzánk a gyerekek. Gyermekeink családi háttere  jó, a szülők elvárásai nagyok az intézménnyel szemben. A szülők kéréseinek megfelelően a családi nevelést kiegészítve, a szülőkkel szorosan együttműködő óvodai programot készítettünk, melyben a specifikumok a mindennapi angol nyelvi kommunikáció és a környezettudatos nevelés.

 

 

Intézményünk néhány jellegzetessége

 

• Pedagógiai programunk főbb jellegzetességei a kisgyermekkori angol nyelvi nevelés és a Montessori jellegű pedagógiai program.

• Montessori szellemű pedagógiánk alapja a gyermekekbe vetett bizalom és az a Maria Montessori által is kiemelt elv, hogy a világ megismerésének vágya a gyermekekben van.

• Nyelvtanításunk alapelve a mindennapos és kötetlen angol nyelvű társalgás.

• Nyelvoktatásunkat angol anyanyelvű és  angolul jól beszélő pedagógusok végzik.

• Óvodánk folyamatosan részt vesz nemzetközi pályázatokban melyek keretében külföldi pedagógusok is segítik munkánkat. Ezáltal a gyermekek már ebben a nagyon korai életkorban egy multikultúrális, többnyelvű környezetben szocializálódnak.

• Az idegen nyelvi kommunikáció-fejlesztésben a kötetlen társalgás mellett aktívan felhasználjuk a nyelvi játékokat, dalokat a gyermekek fejlődésének elősegítése céljából.

• Nevelési programunk másik kiemelt területe a környezeti nevelés melynek keretében törekszünk egy környezettudatos viselkedéskultúra és értékrendszer kialakítására.

• Szeretetteljes, családias, biztonságot adó, tevékeny, élményekben gazdag óvodai élet megteremtésére törekszünk, melyben biztosítjuk a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatását.

• Hangsúlyt fektetünk az óvoda-iskola átmenet zökkenő mentesebbé tételére, a gyermekek iskolai felkészítésére.

• Célunk, hogy nevelésünk hatására a gyermekek önmagukhoz képest fejlődjenek, kreativitásuk szabadon kibontakozzon.

• A mindennapi nevelőmunka során komplex tevékenységeket szervezünk a játékban.