f03.png

Korai nyelvoktatás

 

Az óvodai forma több okból a legmegfelelőbb intézménytípus a korai nyelvoktatás számára. Egyrészt a gyerekek átlagban napi 6-8 órát az óvodában töltenek, és így elegendő idő jut a nyelvvel való ismerkedésre. Másrészt az óvoda mindennapjaiba beillesztett nyelvhasználat lehetőséget ad az élő nyelvvel való találkozásra és a spontán nyelvhasználat kialakulására.
Lényegesnek tartom megemlíteni mindazokat a pedagógiai érveket, amelyek meggyőztek a nyelvi óvoda alapításának szükségességéről.

 

Nagyon fontos lenne, és nem csak a kisgyermekkori idegen nyelvi nevelésben, a tananyag kognitív elemeinek összekötése valódi élményekkel. Ehhez olyan tanulási környezet kell, amely lehetővé teszi az ismeretek kipróbálását és gyakorlását. Ennek elengedhetetlen feltétele egy olyan nyelvtanulási környezet biztosítása, ahol a tanulók spontán és természetes módon találkozzanak az élő idegen nyelvvel. Óvodánkban ezt igyekszünk biztosítani. Ez a nyelvtanítási módszer viszont azért nehezen megvalósítható, mert szükség van hozzá angolul anyanyelvi szinten beszélő, ill. anyanyelvű pedagógusokra.


Célravezető még a célnyelvi környezetben történő nyelvgyakorlás és a nem szinkronizált filmek, tv-műsorok nézése. Az Eurobarometer 2005-ös felmérése alapján azokban az országokban (Dánia, Finnország) ahol nincs széles körben elterjedt szinkronizálás lényegesen magasabb a nyelvtudás szintje.


Több nyelvoktatással foglalkozó szakember véleménye szerint meg kellene újítani a hazai nyelvoktatást a szintén változó társadalmi elvárások tükrében. A nyelvtanítás/nyelvtanulás még erőteljesebb propagálása melletti nyomós érvek egyike a magyar lakosság idegen nyelv tudásának alacsony szintje. Bár vannak bizonyos statisztikai adatok, amelyek másfajta elgondolkodásra is okot adnak.


A nyelvi csoportbontás egyedül Magyarországon gyakorlat és nálunk a legalacsonyabb a nyelvi csoportok létszáma Európában. Magyarországon az idegen nyelvek tanulására szánt idő években és heti óraszámban is magasabb, mint más európai országokban. Tehát a problémákat nem oktatásszervezési oldalon kell keresni. A jelenség hasonlóan más tantárgyakhoz, az idegennyelv-tanítás hatékonysági és minőségi problémáira utal.