f04.png

Óvodánkban kiemelt szerepet kap a kisgyermekek nyelvi szocializációja, nyelvi nevelése, amely életkori sajátosságokból eredően inkább az idegen nyelvhez való szoktatást, mint nyelvoktatást jelent. Pedagógiai módszerünk a nyelv természetes használatára épül, amely csak olyan környezetben valósulhat meg, ahol a benne lévők azt a lehető leg természetesebben használják. Ez csak angolul kiválóan beszélő pedagógusokkal lehetséges. A mindennapos nyelvhasználatot kiegészítjük tematikus és játékos nyelvi foglalkozásokkal melyek a mindennapos szókincsen túl meséket, verseket és dalokat tartalmaznak. Ezek anyagát a szülők is követhetik havi hírlevelünkben.